Valet 2018 närmar sig med stormsteg! Så vad ska man rösta på i valet 2018 egentligen?

Det är många frågor att ta ställning till, vilket absolut kan försvåra det i valet av vad man ska rösta på. Beroende på vilka frågor som står dig närmast hjärtat och vilka aspekter du tycker är de främsta att förhålla sig till kan ditt val av parti komma att ändras.

Många tror att de vet vad man ska rösta på men det är alltid viktigt att i lugn och ro gå igenom alla partiers olika ställningstaganden i diverse frågor, eftersom att både dina egna och partiers åsikter kan ta en annan form över tid.

Så vad ska man rösta på? Här kommer en kort sammanfattning av olika partiers ställningstaganden inom några utvalda områden.

Vad ska man rösta på rörande skolan?

Socialdemokraterna

Står för en jämlik skola utan vinstjakt och skattesänkningar.

55509014-Eds8w

Moderaterna

Förespråkar att varje enskild elev ska ges förutsättningarna att nå sin fulla potential.

 

55500610-FdzL9

Sverigedemokraterna

Vill satsa på en förbättring främst när det kommer till högre utbildningar.

 

55508884-qyRrd

Centerpartiet

Vill att varje elev ska få möjlighet att nå sin fulla potential oavsett vart i landet man bor.

55508985-xyCvD

Vänsterpartiet

Vill att elever ska kunna lita på att skolan närmast hemmet är bra genom att få bort skolor som drivs av vinstintresse.

55509158-pTzBs

Miljöpartiet

Tror på att man måste investera mer i skolan för att lyfta talanger inom olika områden.

Liberalerna

Vill öka lärares status och löner samt införa nationella prov i en tidigare ålder.

55509278-iPtQM

Kristdemokraterna

Förespråkar att skolan och föräldrarna tillsammans ansvarar för uppfostran av eleverna.


Vad är viktigast för dig inför riksdagsvalet 2018? Skola eller miljö?

Vad ska man rösta på rörande miljön?

Socialdemokraterna

Vill försvara den biologiska mångfalden och minimera riskerna med farliga kemikalier samt ta fram en plan för hur man ska minska övergödning i haven.

55509014-Eds8w

Moderaterna

Prioriterar fyra fokusområden: klimat, kemikalier, hav och sjö samt biologisk mångfald.

55500610-FdzL9

Sverigedemokraterna

Menar att den viktigaste miljöåtgärden är att förbättra vårt energisystem.

55508884-qyRrd

Centerpartiet

Verkar för en giftfri miljö i allt från gröna jobb, miljövänliga bilar och giftfria leksaker, mat  m.m. Tror på ett nära samarbete med EU i miljöfrågor.

55508985-xyCvD

Vänsterpartiet

Förespråkar ett långsiktigt hållbart miljöarbete framför kortsiktiga vinstintressen. Detta främst rörande förnybar energi, hållbara transporter samt skyddandet av naturområden.

55509158-pTzBs

Miljöpartiet

Satsar på att Sverige ska bli ett föregångsland helt fritt från klimatutsläpp. Föreslår en klimatlag som ska få politiker att ta större ansvar.

Liberalerna

Tror att miljöfrågor kan lösas med vetenskap, teknik, demokrati och internationella samarbeten.

55509278-iPtQM

Kristdemokraterna

Vill satsa resurser på forskning som kan utveckla förnybara drivmedel och energikällor.

Eller är det vården samt omsorgen du brinner för?

Vad ska man rösta på rörande vård och omsorg?

Socialdemokraterna

Vill ha mer personal och ökade resurser inom vården samt en specifik investering i vård för äldre. Vill dessutom minska administrationen för att vårdpersonal ska kunna fokusera på patienten.

55509014-Eds8w

Moderaterna

Medarbetares engagemang och kompetens ska tas tillvara på. Vill satsa på hög kvalitet och god tillgänglighet.

55500610-FdzL9

Sverigedemokraterna

Vill att alla ska få samma vård oavsett vart i landet man är bosatt.

55508884-qyRrd

Centerpartiet

Patienten ska stå i centrum istället för sjukvårdssystemet. Du ska ha valmöjligheter på så vis att du ska kunna gå till en kvällsöppen vårdcentral eller träffa läkare en lördag.

55508985-xyCvD

Vänsterpartiet

Vill att skattemedel fördelas efter människans behov och inte efter företags möjlighet till lönsamhet. Vill helt slopa vinstdrivande verksamhet inom vården.

55509158-pTzBs

Miljöpartiet

Vill satsa på att professionell vård alltid ska ges i tid. Förespråkar en bättre organisering inom vården samt att samhället ska utvecklas för att främja invånarnas hälsa.

Liberalerna

Vill effektivisera och göra vården säkrare och mer tillgänglig för alla. Vill hålla fast vid det fria vårdvalet.

55509278-iPtQM

Kristdemokraterna

Vill att vården ska ha en helhetssyn som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov.

Nu kanske det inte känns lika knepigt att veta vad man ska rösta på längre?