Vad ska jag rösta på 2018?

När vi går in för riksdagsval är det många som ställer sig frågan "vad ska jag rösta på 2018". Det är inte konstigt. Det finns en mängd olika frågor inom politiken som man bör ta ställning till innan man bestämmer sig.

De ämnen som är viktigast inför det kommande riksdagsvalet 2018 är främst migration, integration och Sveriges mångkulturella samhälle. Dessutom har skolpolitiken kommit att bli ett hett ämne i och med de sjunkande resultaten i skolan generellt i Sverige. Politiska utspel som berör vård och omsorg ser vi allt mindre, även om det är en ständigt aktuell fråga så har den svalnat något inför kommande valrörelse. Att vår säkerhetspolitik diskuteras allt mer livligt är inte heller så konstigt med tanke på de rådande terrorhoten som ökat kraftigt i Sverige och Europa på senaste tiden. Så vad ska jag rösta på 2018? Här kommer en sammanfattning av vad respektive parti har för åsikt inom diverse politiska frågor.

Vad ska jag rösta på 2018 rörande svensk utbildning?

Socialdemokraterna

Vill sätta nyanlända invandrares jobbetablering i centrum på arbetsmarknaden. Man vill dessutom sätta in resurser så fort som möjligt för att nyanlända invandrare ska komma igång med jobbetablering så fort som möjligt. Fokuset ligger helt enkelt på jobben!

Moderaterna

Välkomnar arbetskraftsinvandring med öppna armar och vill erbjuda människor som befinner sig på flykt en ökad möjlighet att söka skydd i Sverige. Även är värdesätter man arbetskraften och tror att den bästa vägen in till det första jobbet är genom sänkta trösklar på arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna

Motsätter sig inte invandring men vill reglera den. Den ska hållas på en nivå och vara av en karaktär som inte hotar Sveriges nationalitet, identitet, välfärd eller trygghet.

Centerpartiet

Här tror man på en generös flyktingpolitik där dörren ska öppnas upp för fler flyktingar. Man vill lämna över ett stort ansvar till Sveriges kommuner som i sig ska ha ett betydligt större ansvar för flyktingmottagandet.

Vänsterpartiet

Värdesätter ett positivt och värdigt mottagande av de som migrerar till vårt land. Man vill också att alla kvinnor, barn och mäns rättigheter att söka och finna en fristad i Sverige ska garanteras. En generös flyktingpolitik, helt enkelt.

Miljöpartiet

Precis som föregående parti vill även Miljöpartiet stå för humanitet genom att öppna upp dörrarna och välkomna fler flyktingar till Sverige. Här tror man att medmänsklighet är lösningen på många flyktingpolitiska problem.

Liberalerna

Humanitet och generositet står högt i kurs hos Folkpartiet. Man ser människor som kommer till Sverige för att antingen studera, jobba eller bygga en framtid berikar oss som land. Man vill prioritera att flyktingar som kommer till Sverige fort får lära sig svenska för att enklare komma ut på arbetsmarknaden.

Kristdemokraterna

Tror på anhöriginvandringen eftersom den möjliggör återförening av familjer som splittrats på grund av krig eller andra omständigheter. Detta leder till ett större välmående hos de som kommer till Sverige som flyktingar, vilket kan gynna Sverige i framtiden.

Vad ska jag rösta på 2018 rörande flyktingpolitiken?

55500356-u0JMA

Socialdemokraterna

Tror på att framtiden börjar i skolan och vill därför investera i mindre klasser samt utbilda skickliga lärare för att vända de fallande skolresultaten. Vill inte se skattesänkningar inom skolsektorn. Man vill ha en jämlik skola där det inte finns något vinstintresse.

Moderaterna

Tror att kunskapsfokus är grundläggande för vårt välfärdssamhälle. Därför vill man investera i att lyfta varje enskild elevs förutsättningar för att denne ska nå sin fulla potential i skolan.

Sverigedemokraterna

Vill öka Sveriges möjligheter att konkurrera i en mer globaliserad värld genom att förbättra utbildningarna främst på en högre nivå.

Centerpartiet

Tror att grundstenen i ett demokratiskt samhälle är utbildning. Därför vill man se att varje elev får de byggstenar som krävs för att nå sin fulla potential. Man vill inte att geografisk placering eller bakgrund ska spela någon roll när man väljer skola. Alla ska vara lika bra.

Vänsterpartiet

Vill helt ta bort möjligheten att en skola ska kunna drivas som ett företag med vinstintresse. Istället ska elever och dess familj kunna lita fullt ut på att den skola som ligger bäst till geografiskt är fullt tillräcklig för att låta eleven nå sin fulla potential och få den kunskap som den har rätt till.

Miljöpartiet

Klyftan inom skolan växer allt mer och det vill Miljöpartiet motverka genom att få skolan att satsa på talanger genom att investera mer pengar i skolsektorn. Ingen ska halka efter medan andra i samma klass sticker iväg.

Liberalerna

Tror på en trygg skola där alla oavsett bakgrund ska få lära sig räkna, skriva och läsa. Man vill dessutom öka både lönerna och statusen för lärare - som är den viktigaste byggstenen i en framgångsrik skola. Man tror att den moderna skolan har tidiga betyg samt nationella prov.

Kristdemokraterna

Tycker att det är skolans uppgift att ge varje elev de verktyg och kunskaper som krävs för att eleven i framtiden ska kunna leva och verka i ett modernt samhälle. Tillsammans med föräldrarna ska skolan uppfostra eleverna till ansvarstagande medborgare i Sverige.

Vad ska du rösta på i valet 2018?

Socialdemokraterna 1160 / 5614

20.66%

Moderaterna 890 / 5614

15.85%

Sverigedemokraterna 1011 / 5614

18.01%

Miljöpartiet 214 / 5614

3.81%

Centerpartiet 519 / 5614

9.24%

Vänsterpartiet 314 / 5614

5.59%

Liberalerna 335 / 5614

5.97%

Kristdemokraterna 198 / 5614

3.53%

Övriga 973 / 5614

17.33%

Ange ditt kön

Kvinna 2299 / 3838

59.9%

Man 1539 / 3838

40.1%

Hur gammal är du?

Under 14 86 / 3618

2.38%

14-18 år 463 / 3618

12.8%

18-25 år 1047 / 3618

28.94%

25-35 år 799 / 3618

22.08%

35-40 år 327 / 3618

9.04%

40-50 år 472 / 3618

13.05%

50-65 år 302 / 3618

8.35%

65-80 år 89 / 3618

2.46%

80 år + 33 / 3618

0.91%

Var i Sverige bor du?

Norrland (norra Sverige) 387 / 3418

11.32%

Svealand (mellersta delen) 1570 / 3418

45.93%

Götaland (södra Sverige) 1461 / 3418

42.74%

Fortfarande osäker på vad du ska rösta på i riksdagsvalet 2018?

Ingen fara! Läs mer om partierna under resterande flikar!